Salg af dødsbo ved erfaren marskandiser

10 april 2019 Astrid Pedersen
Salg af dødsbo ved erfaren marskandiser

Når man står midt i sorgen over et nyligt dødsfald, og nærmest ikke kan overskue savnet af den afdøde, kan det være ekstra og særligt vanskeligt at skulle forholde sig til alle de praktiske forhold, som følger i kølvandet på et dødsfald. Der er som oftest bank konti, som skal lukkes, forsikringer, som skal opsiges og pensions ordninger, som skal ophæves.

I denne forbindelse skal aktiver realiseres, og arv og gæld gøres op og fordeles på de efterlevende. Forefindes et testamente, skal dette læses. Og så er der dødsboet, som er den samlende betegnelse for den afdødes jordiske gods og materielle efterladenskaber – alt, hvad der findes i den afdødes tidligere bolig. Det drejer sig om alt fra møbler til bøger, nips, pyntegenstande, personlige effekter og andet løsøre. Alle disse ting skal bortskaffes, fordeles mellem de efterlevende, sælges eller doneres til velgørende formål. Denne aktivitet kaldes under eet for rydning af dødsbo.

Få hjælp til den tunge og svære opgave med rydning af dødsbo

Det kan især virke uoverskueligt at skulle rydde op i den afdødes ting. Der knytter sig som oftest minder og følelser til genstandene i et dødsbo. Og er dødsboet særligt omfangsrigt, kan det være en meget stor opgave at skulle bortskaffe de mange effekter. Der er her, den professionelle marskandiser kommer ind i billedet. Visse marskandisere har specialiseret sig inden for vurdering, opkøb og tømning af dødsbo.

Når du vælger at lade en marskandiser forestå rydning af dødsbo, er du sikker på, at såvel du selv som den afdødes ting bliver behandlet med respekt og diskretion. Sammen med marskandiseren udarbejder du en kontrakt, i hvilken det specificeres, hvilke genstande som skal sælges på auktion, hvilke der skal doneres væk, og hvilke der skal på genbrugspladsen.

Du kan læse mere om fordelene ved at få hjælp til tømning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

Flere Nyheder